Na het dromen, komt het plannen

Op de toekomsttafels creëerden we samen 5 toekomstbeelden voor Overijse. Na het dromen, komt nu het plannen. Tot eind augustus kan jij voor de toekomstbeelden concrete acties voorstellen. Hoe zetten we dromen om in realiteit?

Iedereen kan één of meerdere ideeën indienen of steunen op verschillende manieren:

  1. Kies een toekomstbeeld en geef jouw idee. Je kan verschillende ideeën voor de toekomstbeelden indienen.
  2. Je kan ideeën steunen door deze te 'liken' of een stem te geven via het hartje
  3. Je kan reageren op een idee om het verder uit te diepen
  4. Je kan ideeën delen via sociale media

Tijdens de zomer zal je ook op verschillende momenten jouw idee of voorstel offline kunnen indienen: zo komen er bierviltjes in omloop en zal er een standje zijn op de druivenfeesten. Houd het team 'Overijse Overlegt' dus goed in de gaten!

Ontdek de 5 toekomstbeelden in detail hieronder of dien jouw voorstel in.

Duurzaam Overijse: doordacht en duurzaam wonen en leven

Overijse is in heel wat opzichten zelfvoorzienend geworden. We produceren onze eigen hernieuwbare energie, waarvoor we ook watermolens inzetten. Via een burgercoöperatie investeren we in onze energie, en krijgen er ook van terug. Er is een deelcultuur: deelplatformen zijn gretig geadopteerd door de bewoners waardoor energie- en materialenverbruik drastisch zijn verminderd (fietsen, auto’s, werktuigen, voedsel).

We wonen compacter en centraler. De gemeente zet daarbij in op nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen, groeiwonen, co-housing, … Wonen in Overijse is daardoor ook weer beter betaalbaar geworden, zodat alle generaties hier ook kunnen blijven wonen.

We zijn ook zelfvoorzienend voor onze voeding. Bewoners vinden hun voedsel steeds beter via de korte keten en zijn betrokken met lokale producenten. We zetten in op lokale landbouw, lokale markt, lokale economie en er zijn verschillende volkstuintjes.

Hoe kunnen we doordacht en duurzaam leven in Overijse? Geef jouw idee voor een Duurzaam Overijse!

Bruisend Overijse: samen thuis en uit in een bruisend Overijse

Overijse leeft ... met bruisende buurten en een bruisend centrum. Er is een hecht dorpsgevoel, waarbij er gezellige centra zijn in de deelgemeenten met complementaire troeven in elk gehucht. Elke deelgemeente heeft haar eigen karakter en invulling.

De lokale economie bloeit (met oa buurtwinkels en werkplekken), waardoor je ook in de dorpskernen je dagelijkse behoeftes kan invullen (voedsel, werk, ontspanning). Er is een sterk verenigingsleven. Talrijke ontmoetingsplaatsen maken dat mensen van verschillende achtergronden, leeftijden, ... op een verbonden manier samen dingen kunnen doen. Iedereen voelt zich welkom en betrokken. Op de dorpspleinen vinden activiteiten en evenementen plaats. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit volop.

Hoe creëren we in Overijse bruisende buurten en een levendig centrum? Geef jouw idee voor een Bruisend Overijse!

Bereikbaar Overijse: samen veilig en vlot op weg, in en naar de gemeente

Het centrum en de dorpskernen zijn autoluw en groen. Ook de omgeving van scholen en recreatieplaatsen zijn veilig en vlot bereikbaar. Een ruim en goed eorganiseerd aanbod van vervoersalternatieven maakt het voor mensen mogelijk om zo weinig mogelijk de auto te nemen. Overijse heeft volop ingezet op de fiets als Koning van de Weg: veiligere fietspaden, gescheiden circuit voor auto’s en fietsen, fietsostrades, fietsstraten, lage stoepranden voor niet gemotoriseerd verkeer …

Een uitgebreid fietspadennetwerk zorgt ook voor betere connectie tussen gehuchten en trage wegen. Het straatbeeld straalt rust uit en alle voetgangers, ook minder mobielen en kinderen, vinden er hun plek. De infrastructuur is toegankelijkheid voor iedereen: lage stoepranden, voetgangerstunnels, buggy- en rolstoelvriendelijk.

Er is ook sterk ingezet op een verbetering van het openbaar vervoer: meer aangepast aan de noden van de burgers en een betere bereikbaarheid met de grote nabijgelegen steden zoals Brussel, Waver of Leuven. Daarnaast biedt Overijse ook heel wat plaatsen aan waar samen kan gewerkt worden, zodat de inwoners zich nog zo weinig mogelijk hoeven te verplaatsen. Het sluipverkeer is weg aangezien het verkeer nu niet meer door Overijse rijdt, maar rond Overijse. Het centrum is autoluw gemaakt, de steenwegen zijn groener en op de autosnelweg is een tunnel of overkapping gemaakt. Trage wegen zorgen voor een aangename beleving van Overijse en zijn omgeving. Ecoducten zorgen voor een veilige dierenmobiliteit. Zo geven we samen ook vorm aan een veilig, rustig en groen straatbeeld.

Hoe gaan we samen veilig en vlot op weg, in en naar de gemeente? Geef jouw idee voor een Bereikbaar Overijse!

Overijse Erfgoed 2.0: met het verleden naar de toekomst

Overijse koestert haar erfgoed, en dat waar Overijse voor gekend is. We herwaarderen of herbestemmen ons erfgoed (kerken, markthal).

Het erfgoed zetten we ook in als onze toeristische troef. De serres en serristenwoningen zijn gerenoveerd. Samen met ‘onze druif’ zetten we hierop in als innovatieve en creatieve troef: coöperatieve hobbytelers, telen van tropisch fruit in de serres, energie neutrale serres en gastronomisch toerisme. De aandacht voor de folklore is gebleven; legendes en tradities houden we levend.

Hoe herwaarderen of herbestemmen we ons erfgoed om met het verleden de toekomst in te gaan? Geef jouw idee voor Overijse Erfgoed 2.0!

Groenrijk Overijse: een gemeente vol waterrijke en groene plekken

Overijse is een groene long: groene ontmoetingsplaatsjes, bos, groene straten en pleinen, parken, groene oases, publiek groen in de kernen … op vele hoekjes en kantjes vind je bomen, planten, water en bloemen. De natuur is maximaal naar de dorpskernen gehaald. De wandel- en natuurgebieden zijn uitgebreid. Water krijgt een prominentere plaats in het landschap. Er zijn opnieuw meer water- en windmolens.

Groen domineert in de gemeente: groene corridors, verkeersassen gescheiden van woonwijken, deelauto’s en deelfietsen, groene straten, tuinstraten, … Openbare groene zones zijn met elkaar verbonden, waardoor je in het groen kan blijven vertoeven en onze open ruimte vrijwaren.

Hoe blijven we een gemeente vol waterrijke en groene plekken? Geef jouw idee voor een Groenrijk Overijse!