Overijse Droomt komt tot stand dankzij heel wat enthousiaste partners

De Stad Overijse heeft het initiatief genomen: het college en de werkgroep participatie willen de burgers graag betrekken bij het meerjarenplan van de stad. Dit plan legt de krijtlijnen uit voor het bestuur tot 2025.

Het project wordt begeleid door Levuur en Tree company.

  • Levuur is specialist in het betrekken van burgers bij het beleid en helpt Overijse zijn ambities rond burgerparticipatie waar te maken.
  • Tree company is specialist in het ontwikkelen van digitale toepassingen om burgers te informeren en te betrekken bij het beleid.