Je kan geen ideeën meer indienen

Momenteel verwerken we alle ideeën en dromen van de toekomsttafels en het online platform. Op basis hiervan stellen we het strategisch meerjarenplan voor Overijse op.