Ontdek de verschillende fases

Bij de start van de nieuwe legislatuur zet het gemeentebestuur volop in op participatie. Met het participatietraject ‘Overijse Overlegt’ wil het bestuur zoveel mogelijk ideeën en voorstellen van burgers verzamelen en bundelen als input voor het nieuwe beleidsplan voor Overijse. Een kort overzicht:

  • In een eerste fase nodigt het bestuur alle inwoners en gebruikers uit om te dromen over de toekomst van Overijse: In welke gemeente willen wij leven in 2030? Eind april/begin mei organiseert het gemeentebestuur toekomsttafels en dit op 6 verschillende locaties.
  • Midden mei brengen we alle ideeën bij elkaar in een aantal grote toekomstbeelden voor Overijse 2030. Vanaf 20 mei kunnen alle burgers voor elk toekomstbeeld concrete voorstellen doen over hoe we daar kunnen geraken via het online platform overijse.be/toekomst.
  • Alle ideeën en voorstellen worden begin september gebundeld en voorgesteld aan het bestuur. In december geeft het bestuur toelichting over het beleidsplan en de manier waarop ze de ideeën van de burgers hierin heeft verwerkt.

Het bestuur engageert zich ook om de komende jaren de belangrijkste projecten participatief met de burgers vorm te geven!

1. Toekomsttafels

We starten eerst met het dromen over de toekomst via toekomsttafels. Vanuit deze toekomsttafels creëren we toekomstbeelden voor Overijse.

2. Na het dromen, komt het plannen

Vanaf de tweede helft van mei kan je voor de toekomstbeelden concrete acties voorstellen: hoe zetten we de dromen om in realiteit? Iedereen kan één of meerdere ideeën indienen of steunen op verschillende manieren:

  • Op deze website zal je jouw idee kunnen indienen, of reageren op andere ideeën
3. Van idee naar actie

Alle voorstellen worden vervolgens gebundeld en begin september voorgesteld aan het gemeentebestuur. Het schepencollege bekijkt op welke manier de ingebrachte ideeën en voorstellen worden opgenomen in het meerjarenplan. In december geeft het bestuur toelichting over het beleid en de manier waarop ze de ideeën van de burgers hierin heeft verwerkt: zo zal jij kunnen zien wat de impact is van jouw idee of mening!

4. Blijft het hierbij?

Het bestuur engageert zich ook om de komende jaren de belangrijkste projecten participatief met de burgers vorm te geven.

Uiteraard gaan we jullie ook tussentijds via verschillende kanalen terugkoppelen over de stand van zaken van dit participatieproject. Via deze website kan je alvast steeds de vorderingen terugvinden, houd bijvoorbeeld de ‘nieuws’ sectie in de gaten!