De locatie voor de troostplek in het centrum is gevonden!

Op basis van alle ingediende voorstellen selecteerde het college van schepenen en burgermeester de 3 meest geschikte locaties.

Toen was het weer aan jullie. We verzamelden stemmen op dit platform, de facebookpagina en instagram van de gemeente. Het Park Groothuys verzamelde de meeste stemmen. De functie van troostplek zal in de verdere bestemming van het park mee opgenomen worden.

Momenteel is het park nog niet toegankelijk voor de burgers en moet het nog helemaal ingericht worden. We proberen tegen oktober 2021 de troostplek gerealiseerd te hebben.

Op de troostplek zal een kunstwerk komen, vervaardigd door de leerlingen van het BKO.