Hoe kwamen deze plannen tot stand?

Het komende jaar wordt het speelterrein volledig opnieuw ingericht. Hoe? Daarover konden kleine en grote Overijsenaren mee hun zegje doen.

Voor de opmaak van de plannen polste de gemeente naar de mening van de Overijsenaren. Hoe zag hun ideale speeltuin eruit? In het totaal gaven meer dan 300 kinderen en 60 volwassenen een antwoord tijdens verschillende participatiesessies. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum Mariëndal hadden enkele suggesties voor het vernieuwde Meiveld.

Die input is zo veel mogelijk in de plannen verwerkt.

Fase 1: vier inspraakmomenten

In september 2019 werden vier inspraakmomenten georganiseerd in de speeltuin waar de aanwezige kinderen , ouders en grootouders hun ei kwijt konden over de inrichting van het Meiveld. De speeltuin werd vol gehangen met gekleurde ballonnen, zilveren ballon voor zaken die behouden moesten blijven of leuke aanvullingen en rode ballonen voor dingen die zeker moesten veranderen. De suggesties werden meteen vertaald naar een plattegrond  van het Meiveld door een kunstenaar.  Op die manier konden nieuwe bezoekers zien welke opmerkingen al aan bod kwamen en kreeg ieders wat meer begrip voor andermans dromen en plannen.

Volgende opmerkingen kwamen duidelijk naar voor in deze sessies:

  • Integratie van het bos, de natuur en het reliëf van de omgeving
  • Prikkels voor avontuurlijk spelen en natuurlijke spelvormen (met water) in combinatie met speeltoestellen
  • De speeltuin als ontmoetingsplaats met comfortabele zitelementen voor verschillende leeftijden en doelgroepen
  • Meer aandacht en plaats voor de allerkleinsten

Fase 2: Babbelplan

Met de feedback uit de inspraakmomenten maakte een landschapsarchitect een eerste ontwerp, het “babbelplan”, want over dit eerste ontwerp kan nog gebabbeld worden. Iedereen kon daarop feedback geven tijdens een infomarkt op 27 november 2019 in de bib. Tijdens deze infomarkt werd het voorontwerp voorgesteld aan de hand van een maquette en legde de architect ook uit hoe dit tot stand kwam en waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Ook hier werden weer extra suggesties verzameld. De kinderen konden zelfs een levensgroot plan van het Meiveld naar believen aankleden met speeltuigen, boomhutten, bankjes en picknicktafels.

Fase 3: Het finale plan

In het voorjaar van 2020 werd het plan gefinaliseerd en ter goedkeuring  voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Benieuwd naar het plan? Neem dan hier een kijkje.

En dan nu, de realisatie

In december 2021 starten de werken zodat de nieuwe speeltuin klaar is voor de zomer van 2021. Het speelterrein zal gedurende de werken niet publiek toegankelijk zijn. Maar eens het weer weg, hopen we jullie allemaal te kunnen ontvangen.