Een buurtbudget om te verdelen voor Overijse centrum

Net als alle andere Vlaamse gemeenten, kreeg ook Overijse een stukje van het Vlaamse Noodfonds dat als doel heeft om n.a.v. corona het verenigingsleven en de sociale cohesie een boost te geven.

Uit deze middelen krijgen alle dorpsraden een buurtbudget toegekend waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan binnen de doelstellingen van dat noodfonds.

In het centrum van Overijse is er geen dorpsraad, maar er is wel een budget van ongeveer 25.000 euro te besteden. En we hopen dat ook jij hier aan wil meewerken. Samen met andere burgers uit het centrum kan jij mee nadenken over waaraan deze middelen kunnen besteed worden.

Praktische info op een rijtje:

  • Het buurtbudget is een uitloper van het noodfonds en dient specifiek om projecten op poten te zetten die de maatschappelijke cohesie in het centrum ten goede komen.
  • Dit participatief  budget  wil  bewoners  aanmoedigen  en  ondersteunen  bij  het realiseren  van  hun  ideeën  voor  de  verbetering  van  het centrum van Overijse.
  • Met dit project willen we heel Overijse centrum bereiken.

Ondertussen is er reeds een werkgroep van burgers en ambtenaren aan de slag gegaan om het project buurtbudget/Overijse Centrum uit te werken. 

De eerste acties zijn ondertussen een feit. Lees er hieronder meer over!

Projectoproep Overijse Centrum

Je hebt de folder misschien al in je bus gekregen? Of je hebt de actie zien passeren op Facebook?

De ontwerpgroep van het buurtbudget heeft duidelijk niet stilgezeten! Deze groep is ondertussen al een vijftal keer bijeengekomen. Tijdens die denksessies heeft de groep nagedacht over de manier waarop ze het buurtbudget zal verdelen. Hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Elke inwoner van het centrum van Overijse kan een eigen initiatief indienen. Alles is mogelijk, zolang het maar verbindend is.

Weet jij hoe we het samenleven in het centrum aangenamer kunnen maken? Heb jij een idee waardoor we mekaar beter kunnen leren kennen? Of zit jij te broeden op een project waardoor we meer dingen samen kunnen doen, over generaties en achtergronden heen? Laat het ons dan voor 13 juni weten via dit online formulier.

Voor wie?

Alle inwoners uit het centrum van Overijse kunnen een project indienen. Je hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen. Spreek je buren en wijkbewoners aan om samen aan de slag te gaan.

Wat kan dat ‘iets’ zijn?

Jouw initiatief kan sportief, creatief, artistiek, sociaal of culinair zijn. Van de langste estafette, tot het grootste buurtbuffet. Zolang de initiatiefnemer maar in het centrum woont en het project buurtbewoners op een duurzame manier met elkaar verbindt.

Hoe zit het met het budget?

Overijse Centrum stelt een budget beschikbaar voor alle goedgekeurde projecten. Het totale bedrag om alle projecten te financieren bedraagt 25.485,68 euro.

Die subsidie dient om de materiaalkosten te helpen dragen en om het sociale contact tussen de bewoners te bevorderen.

 

Overijse Centrum geeft kleur: win je eigen straatfeest!

De ontwerpgroep van het buurtbudget heeft niet alleen nagedacht over de manier waarop die subsidie verdeeld zal worden. Om zelf dat geld te kunnen verdelen, heeft deze werkgroep een feitelijke vereniging opgericht. Vanaf nu heten zij “Overijse Centrum”. Je hebt hun naam misschien wel zien passeren op Facebook of de kleurrijke vlaggetjes aan het Groothuys langs de S-bocht al gespot. Ook dat is het werk van Overijse Centrum. Met die versierde gevel, geven zij alvast het goede voorbeeld. Want deze werkgroep wil heel het centrum aan het versieren krijgen. Schrijf je in met je buren en maak van je straat of buurt de meest kleurrijke. Je kan je inschrijven via deze link. 

Van 15 mei tot en met 15 juni zal Overijse Centrum een wandeling organiseren langs alle versierde plekken. De best versierde straat wint op de koop toe een eigen straatfeest. Hou dus zeker deze website in de gaten!

Bekijk hier op het filmpje hoe de werkgroep aan de slag is gegaan voor het Kleurrijk Groothuys

 

Vragen? Zin en tijd om hier aan bij te dragen? Laat het horen via een mailtje naar marieke.rimaux@overijse.be.