Resultaten

Einde mei 2021 hebben we een terugkoppeling gedaan naar de deelnemers van het burgerpanel taks shift.

Sinds zij de laatste keer bijeen zijn gekomen, is er ook een expertengroep bijeen gekomen om zich te buigen over de stellingen en heeft ook de gemeenteraad hierover princiepsakkoorden gesloten.

Meer informatie hierover vind je in deze bijlage.