Burgerpanel Gemeentelijke belastingen

Onder begeleiding van de Vlaamse overheid en Levuur gaat de gemeente Overijse met een participatietraject aan de slag rond het thema "gemeentelijke belastingen".

Over het project

Samen met de gemeenteraad en burgers houden we ons gemeentelijke belastingreglement tegen
het licht en doen aanbevelingen. Zo hopen we mee te bouwen aan een reglement dat afgestemd is
op het Overijse van vandaag.

Het hele traject wordt opgevolgd en begeleid door een kerngroep waarin de Vlaamse Overheid,
Levuur en alle fracties en de administratie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er nog een
expertgroep die zich over het thema buigt en afbakent waar nodig.

Burgerpanel

Er werd gekozen om te werken met een burgerpanel dat op twee momenten samenkomt. Experts
zullen het burgerpanel inweiden in het thema en kritische vragen stellen.

Het burgerpanel bestaat uit een groep gelote burgers. Uit alle burgers, ouder dan 16 jaar én
stemgerechtigd, werden eerst willekeurig 3000 mogelijke kandidaten geloot. Zij kregen een
uitnodiging toegestuurd om zich kandidaat te stellen. Uit alle kandidaten zal dan nog een tweede
keer geloot worden opdat het burgerpanel een zo goed mogelijk afspiegeling is van onze
gemeenschap. Dit wil zeggen: een goed evenwicht tussen alle mannen en vrouwen, alle gehuchten
vertegenwoordigd, een goede verdeling binnen de leeftijdscategorieën en vertegenwoordiging van
verschillende gezins- en werksituaties.

Ook gemeenteraadsleden kunnen aansluiten bij dit panel, maar zij hebben geen stemrecht.

Verloop

  1. 1 februari 2020: alle 3000 gelote burgers krijgen een uitnodiging toegestuurd
  2. 28 februari 2020: uit alle kandidaten wordt een tweede loting gedaan
  3. 9 september 2020: burgerpanel 1
  4. 7 oktober 2020: burgerpanel 2
  5. November 2020: het advies van het burgerpanel gaat naar de gemeenteraad

Doel

Het burgerpanel heeft als doel om een advies te formuleren aan de gemeenteraad over een
eventuele gemeentelijke taks shift. De gemeenteraad gaat hiermee aan de slag.